ELEKTRİK ANAHTARI:

Elektrik Anahtarları devrelerin açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanıdır. Elektrik anahtarları sayesinde ortamların ışıklandırılması mümkün olur. Bunların temelde yalnızca iki tane görevi bulunmaktadır, elektrik devrelerindeki akımların kesilmesine neden olmak ve elektrik akımlarının bir iletkenden farklı bir iletkene doğru yön değiştirmesini sağlamaktır. Kullanılmış oldukları devreye göre elektrik anahtarları da çeşitlilik göstermektedir.

*Adi Anahtarlar (Tek kutupları vardır): Tek bir lamba ya da lamba gruplarının açılıp kapanmasını sağlayan anahtarlar Adi anahtar olarak isimlendirilirler. Adi Anahtarlar genellikle küçük panolarda aydınlatma amacı ile kullanılır. Ana elektrik devreleri üzerinde bulunan adi anahtarlarda iki tane bağlantı klemensi vardır.

*Vaviyen Anahtar (Bir alıcıya iki farklı yerden kumanda edilebilme özellikleri vardır): Vaviyen Anahtarlar, bir veya daha fazla lamba grubunun iki taraftan da açılıp kapanmasına olanak sağlanmaktadır. Genelde sıralı grup panolarında aydınlatma amacı ile kullanılır. Vaviyen anahtarlarda temel elektrik devrelerinde üç tane bağlantı klemenslerinden ortada bulunanına sigortadan gelmekte olan faz iletkeni bağlanmaktadır. Diğerleri de vaviyen anahtarlarına gelecek şekilde bağlanabilir. İletkenlerin bağlantı sistemleri değştirilse de devrenin çalışmasında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

*Komütatör (İki alıcıyı ayrı ayrı kumanda etme özelliği bulunur): Komütatör Anahtarlar, iki lamba veya lamba gruplarında açıp kapatma işlemlerini yapmak amacı ile kullanılabilirler. Genelde grup panolarının aydınlatma sistemleri için bu yapılar kullanılır. Komütatör anahtar üzerinde üç tane bağlantı klemensi vardır. Bağlantı klemenslerinden köprülü olanı sigortadan gelmekte olan faz iletkeni diğer klemenslere ya da lambalara gitmesi gereken iletkenlere bağlanmaktadır.

*Dimmer Anahtar (Elektronik ayarlıdır): Şebekeden gelmekte olan alternatif gerilimler dalga biçimlerinin bir kısmının içindeki güç elektroniği elemanları ile kesilmektedir. Işık şiddetinin değişmesini sağlayan anahtarlara da Dimmer anahtar ismi verilir.

 ELEKTRİK PRİZİ

Elektrik ile çalışan cihazları elektrik şebekesine bağlamak ve çalıştırmak için kullanılan gereçlere priz denir. Sanayide değişik tip ve güçlerdeki makinelerin, büro ve ofislerdeki cihazları ve ev aletlerinin çalışması için priz tesisatlarının önemi büyüktür. Priz tesisatlarının çekilmesi için yönetmeliğe uyulması ve bu tesisatlarda modern tasarıma uygun gereçlerin kullanılması günümüzde gerekli hale gelmiştir.

Yapıları Bakımından Prizler

  • Topraklı prizler
  • Topraksız prizler

Topraklı Prizler

Faz ve nötr ucun dışında bir de toprak hattına bağlı bir uca sahip olan prize topraklı priz denir. Topraklı priz en çok elektrikli ve dış yüzeyi metal olan ev aletleri için gereklidir çünkü bu aletlerde herhangi bir elektrik kaçağı olması halinde dış yüzeyleri de metal olduğu için elini değen bir insanın çarpılma riski vardır. Halbuki topraklı prize takılan toprak hatlı bir fiş dış yüzeydeki bu kaçağı derhal toprağa iletir ve nötrleştirir, böylece çarpılmaları önler.Yani toprak hattından normal şartlarda akım geçmezNe zaman bir kaçak olursa işte o zaman toprak hattı kaçağı toprağa iletir.

Topraksız Prizler

Topraklı prizlere göre elektriği toprağa iletmek yerine bünyesinde barındıran bu prizlerde elektrik kaçakları olabilir. Elektrik kaçaklarında elektriği toprağa vermek yerine dışarı atar. Genelde küçük ev aletlerini çalıştırmak için kullanılır ama günümüzde hiç tercih sebebi değildir.

Kullanım Alanlarına Göre Prizler:

  • Sıva Altı prizler
  • Sıva Üstü prizler
  • Nemli yer (etanj) prizler 

·        Sıva Altı Priz:

·        Sıva altı prizlerin dış çevresi sert PVC maddesinden, termoplastik veya bakalit malzemeden üretilmektedir. Enerjinin bağlanacağı kontak yuvaları, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunur. Elektrik kabloları sıva altında geçerek, sıva üstünde sadece priz kabı yer alır. Topraklı ve topraksız olarak üretilir.

·        Sıva Üstü Priz:

·        Sıva üstü prizlerin dış yüzeyi PVC veya bakalit malzemeden üretilmiştir. Enerjinin bağlandığı kontak noktaları yanmaz PVC veya porselen malzemelerinden üretilmiştir. Prizin kabloların bağlanacağı iletken bağlantı uçları ve kontakları dışında, temas edilen yüzey ve dış yüzeyi yalıtkandır.

·        Nemli yer (Etanj) Priz:

·        Nemli yer tesisatında kullanılan prizler, nem, toz, su, patlayıcı ve yanıcı gaza karşı koruyucu içine alınmıştır. Kullanım alanları oldukça yaygın olan prizlerdir. Yapıları uzun ömürlü olmasından dolayı, ofislerde, evlerde ve şantiyelerde devamlı kullanılan bir elektrik malzemesidir. Elektrik fişi yardımı ile doğrudan kablo veya uzatma kablosu ile elektrikli cihazlara enerji aktarmak için kullanılan bir araçtır

*Şirketimiz Anahtar-Priz Grubu çözümlerinde   Viko by PANASONIC ve PANASONIC THEA Ana Bayisidir.